Podrobný program jednotlivých zasadnutí MsZ, názvy jednotlivých materiálov i samotné materiály nájdete aj v sekcii Zasadnutia, program, materiály 

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019