Podrobný program jednotlivých zasadnutí MsZ, názvy jednotlivých materiálov i samotné materiály nájdete aj v sekcii Zasadnutia, program, materiály