Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje:

VYÚČTOVANIE poskytnutej dotácie

Kontakty

JUDr. Romana Hricová
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 318
romana.hricova@malacky.sk
Mgr. Darina Pelecová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 025
darina.pelecova@malacky.sk