Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje:

Rok 2019 – šport

VYÚČTOVANIE poskytnutej dotácie

Kontakty

Mgr. Darina Pelecová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 025
darina.pelecova@malacky.sk
Mgr. Martina Přibylová
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 318
martina.pribylova@malacky.sk