Centrum voľného času

M. Rázusa 30
901 01 Malacky
tel.: 034/772 22 28

Riaditeľka CVČ: Mgr. Miroslava Filová

web: www.cvcmalacky.sk
email: riaditelka.filova@cvcmalacky.sk info@cvcmalacky.sk

Centrum voľného času

Centrum voľného času je organizácia, ktorú zriadilo Mesto Malacky za účelom organizácie a zabezpečenia mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti z mesta a okolitých obcí.