O zdravie obyvateľov mesta i blízkeho regiónu sa v Malackách stará niekoľko zdravotných zariadení.

Nemocnica s poliklinikou v Malackách

Po transformácii sa zo štátnej nemocnice stala akciová spoločnosť Nemocničná, a. s. Nemocnica poskytuje lekársku starostlivosť v odborných ambulanciách, disponuje aj lôžkovou časťou a zabezpečuje výkon pohotovostnej lekárskej starostlivosti.

V priestoroch nemocnice sa nachádza aj lekáreň.

Kontakt:
Nemocnica s poliklinikou
Duklianskych hrdinov 34
901 01 Malacky
Tel.: 034/28 29 700

info@nemocnicna.sk
www.nemocnicna.sk

Poliklinika Legionárska Malacky (zdravotné stredisko Gajdár)

Zdravotné stredisko poskytuje ambulantnú lekársku starostlivosť v odboroch:
pediatria, stomatológia, interná medicína a geriatria, kožné lekárstvo, psychiatria, všeobecné lekárstvo pre dospelých, gynekológia, neurológia, krčno-nosno-úšná ambulancia, rehabilitácia a masérske služby.

V blízkosti strediska sa nachádza aj lekáreň.

Kontakt:
Zdravotné stredisko
Legionárska 5265
901 01 Malacky
Každé pracovisko má vlastné telefónne číslo.

Zdravotné stredisko

Zdravotné stredisko Ľ. Fullu (Juh)

Zdravotné stredisko na sídlisku Juh poskytuje ambulantnú lekársku starostlivosť v odboroch: pediatria, všeobecné lekárstvo pre dospelých, psychiatria, gynekológia, reumatológia, chirurgia a traumatológia.

V priestoroch strediska sa nachádza aj lekáreň.
Na budove (vonku) je prístupný bankomat TatraBanky.

Kontakt:
Zdravotné stredisko
Ľudovíta Fullu 5274
901 01 Malacky
Každé pracovisko má vlastné telefónne číslo.

www.medicon.sk, Zdravotné stredisko

Zdravotné stredisko Na brehu

V zdravotnom stredisku sa nachádzajú ambulancie stomatológa, logopéda a interného lekára.

Kontakt:
Zdravotné stredisko
Na brehu 3
901 01 Malacky
Každé pracovisko má vlastné telefónne číslo.

Zdravotné stredisko

AMBULANTNÁ ZUBNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Tri veže, Bajkalská 9, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 914 700 900, +421 02 203 258 26
Email: recepcia@24dental.sk

Ordinačné hodiny na zubnej pohotovostnej ambulancii:
Pondelok: 17.00 – 22.00
Utorok: 17.00 – 22.00
Streda: 17.00 – 22.00
Štvrtok: 17.00 – 22.00
Piatok: 17.00 – 22.00
Sobota: 08.00 – 22.00
Nedeľa: 08.00 – 21.00

Pohotovostný poplatok v ambulancii je 0 eur.
Možnosť telefonickej, alebo emailovej objednávky v záujme zníženia čakacej doby.

Prevádzkovateľ:
24Dental s.r.o., Námestie Slobody 13, 811 06 Bratislava