Správca obsahu:

Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
tel.: +421 34 796 61 00
email: msu@malacky.sk

Technický prevádzkovateľ: