Adresa: Stupavská, Malacky

Telefón: 0948 183 683

E-mailová adresa: karantenna.stanica@malacky.sk

Otváracie hodiny: 

sobota  9 h – 12 h

nedeľa  9 h –  12 h

Karanténna stanica mesta Malacky slúži na držanie odchytených túlavých psov s neznámym zdravotným stavom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo človeka.

Odchyt túlavých psov na území mesta Malacky vykonáva mestská polícia na základe vlastného zistenia alebo na základe oznámenia občanov mesta.

Počas doby umiestnenia zvieraťa v karanténnej stanici po ukončení doby 45 dní je zviera ponúknuté na adopciu prostredníctvom facebookovej stránky Karanténna stanica Malacky, prípadne prostredníctvom iných médií. Zviera je možné zveriť novému majiteľovi do starostlivosti so súhlasom veterinárneho lekára a uhradení nákladov pri prevzatí psa.

Venčenie psíkov

Venčenie psíkov je možné  len vo vyhradenom čase. Venčenie psíkov prebieha v sobotu a v nedeľu v čase od 9.00 h do 12.00 h. V prípade záujmu o venčenie psíkov je možnosť vybaviť si „Venčiaci preukaz“ priamo v karanténnej stanici.

Facebooková stránka – Karanténna stanica Malacky

Súvisiace odkazy