Voľby - ikona

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Boris Kollár v pondelok 6. júna 2022 oficiálne vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnakým deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 (Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov účinné od 10. júna 2022).

 1. ikona_pdfVyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov (.pdf – 193 kB)
 2. ikona_pdfOznámenie o počte obyvateľov mesta Malacky (.pdf – 342 kB)
 3. ikona_pdfZákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (.pdf – 1217 kB)
 4. ikona_external_linkTlačivá a vzory
 5. ikona_pdfZákon č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (.pdf – 920 kB)
 6. ikona_pdfUtvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 v meste Malacky (.pdf – 391 kB)
 7. ikona_pdfVymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 v meste Malacky (.pdf – 295 kB)
 8. ikona_pdfZverejnenie kontaktov a e-mailových adries na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v meste Malacky 2022 (.pdf – 279 kB)
 9. ikona_pdfDelegovanie člena do špeciálnej volebnej komisie (.pdf – 128 kB)
 10. ikona_pdfÚdaje o vymenovanom zapisovateľovi do okrskovej volebnej komisie č.11 pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 v meste Malacky (.pdf – 305 kB)
 11. ikona_pdfŠpeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 (.pdf – 121 kB)
 12. ikona_external_linkInformácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby)

 1. ikona_pdfOznámenie o spôsobe, mieste a termíne podávania kandidátnych listín pre voľby na primátora mesta Malacky a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Malacky (.pdf – 345 kB)
 2. ikona_pdfInformácia o podmienkach práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obcí r.2022 (.pdf – 140 kB)
 3. ikona_pdfOznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 (.pdf – 348 kB)
 4. ikona_pdfOznámenie určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa ulice okrsku č.1 a okrsku č. 2 (.pdf – 138 kB)
 5. ikona_pdfOznámenie určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa ulice okrsku č.3 a okrsku č. 6 (.pdf – 138 kB)
 6. ikona_pdfOznámenie určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 vo volebnom obvode číslo 3, ktorý zahŕňa ulice okrsku č.4 a okrsku č. 5 (.pdf – 125 kB)
 7. ikona_pdfOznámenie určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 vo volebnom obvode číslo 4, ktorý zahŕňa ulice okrsku č.7 a okrsku č. 8 (.pdf – 139 kB)
 8. ikona_pdfOznámenie určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 vo volebnom obvode číslo 5, ktorý zahŕňa ulice okrsku č.9 a okrsku č. 10 (.pdf – 140 kB)
 9. ikona_pdfOznámenie určení volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 vo volebnom obvode číslo 6, ktorý zahŕňa ulice okrsku č.11 a okrsku č. 12 (.pdf – 144 kB)
 10. ikona_pdfVymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie (.pdf – 330 kB)
 11. Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 12. Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 13. ikona_pdfZverejnenie kontaktov a e-mailových adries na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií (.pdf – 344 kB)
 14. ikona_pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Malackách (.pdf – 120 kB)
 15. ikona_pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Malacky (.pdf – 97 kB)
 16. ikona_pdfVzdanie sa kandidatúry na poslanca obvod č. 6 nezávislý kandidát (.pdf – 91 kB)
 17. ikona_pdfUverejnenie výsledkov Komunálnych volieb 2022 (.pdf – 102 kB)
Komunálne voľby 2022

Písali sme: