Asistované sčítanie obyvateľov: 3. máj – 13. jún

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Začína sa v pondelok 3. mája a končí sa v nedeľu 13. júna. 

Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov. 

Pripomíname, že sčítanie je povinné pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. 
 

Kontatné miesto

Kontaktné miesto je vytvorené v Mestskom úrade Malacky na Bernolákovej ulici: 

  • prízemie, č. dverí 23
  • 1. poschodie, č. dverí 129
Telefónne čísla:
  • 034/79 66 118
  • 034/79 66 147
  • 034/79 66 163
E-mail: sodb2021@malacky.sk
 
Hodiny pre verejnosť:
Pondelok 8.00 – 11.30 h   12.30 – 15.30 h
Utorok      8.00 – 11.30 h   12.30 – 15.30 h
Streda   8.00 – 11.30 h   12.30 – 17.00 h
Štvrtok   8.00 – 11.30 h   12.30 – 15.30 h
Piatok   8.00 – 11.30 h   12.30 – 14.00 h                                                                       
 
Ak nemôžete prísť na kontaktné miesto, po dohode vás doma navštívi mobilný asistent. Môžete oňho požiadať počas prevádzkových hodín. Asistenti budú označení na viditeľnom mieste preukazom. 
 

Žiadosť o asistenta:

 

Objednanie mobilného asistenta na telefónnych číslach:
  • 034/79 66 120
  • 0903 650 132

alebo E-Mail: sodb2021@malacky.sk alebo alena.kmecova@malacky.sk.  

 

Dokumenty – ďalšie informácie:

ikona pdf So sčítaním vám pomôžu asistenti sčítania (.pdf – 245 kB) 

ikona pdf Kontaktné miesto v Malackách (.pdf – 352 kB)  

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie

 

Písali sme:Samosčítanie 15. 2. – 31. 3. 2021

Mesto Malacky informuje svojich obyvateľov, že podľa zákona SR č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v rozsahu tohto zákona, ktorý stanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ako osobitného druhu štatistického zisťovania realizovaného vo verejnom záujme pre potreby plnenia úloh podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 1) alebo osobitných predpisov; 2) orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a Európskou úniou v oblastiach, ktoré patria do jej pôsobnosti, rozhodujúci okamih sčítania, dobu sčítania, povinnosti osôb súvisiacich so sčítaním, pôsobnosť orgánov štátnej správy na účel sčítania, pôsobnosť obcí na účel sčítania sa a poskytovanie získaných informácií. 

 

Rozhodujúci okamih sčítania a doba sčítania

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
 
1)  Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
2)  Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
 
Ďalšie zaujímavé informácie môžete nájsť aj na stránke www.scitanie.sk, kde v časti Legislatíva, dokumenty môžete nájsť aktualizované informácie o už platných zákonoch, predpisoch či opatreniach súvisiacich so SODB 2021.
 
Písali sme: 
 
Tlačové správy:

 

 
Dokumenty: 
Video: