Rada seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky, je stálym poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom primátora mesta pre otázky postavenia seniorov a osôb so zdravotným postihnutím.

Primátor mesta Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. podľa návrhov Klubu dôchodcov, občianskych združení a organizácií zastupujúcich záujmy seniorov a osôb so zdravotným postihnutím s právom predkladať návrhy na vymenovanie alebo odvolanie členov Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky v súlade s Čl. IV bodu 2. Štatútu Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky vymenúva členov Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky:

 1. Daniela Bukovská, predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska – ZO Malacky
 2. Viera Janečková, predsedníčka Slovenského zväzu telesne postihnutých – OO Malacky
 3. Peter Veruzáb, člen Únie nevidiacich a slabozrakých – ZO č. 52 Malacky, Pezinok, Senec
 4. MUDr. Juraj Balogh, predseda OZ Zlatý vek
 5. Stanislava Balážová, predsedníčka ZZP Viktória – ZO Malacky
 6. Viera Lahová, predsedníčka Združenia kresťanských seniorov Slovenska – Klub Malacky
 7. Titus Gajar, predseda OZ Kardioklub Malacky
 8. Mgr. Viera Šimeková, predsedníčka Svitania – ZPMP v Malackách
 9. Mária Knotková, predsedníčka Klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže Malacky
 10. PhDr. Ing. Lucia Vidanová, zástupca za Vstúpte, n.o.
 11. Veronika Jahodová, vedúca Denného centra (Klubu dôchodcov) mesta Malacky – MsÚ Malacky

Dokumenty