Predseda: Zuzana Baligová

Podpredseda: Jozef Mračna

Členovia: Pavel Bordáč, Ladislav Horáček, Bibiana Spálová, Denis Čech, Daniel Krakovský, Blanka Švecová, Vladimír Kožuch

Tajomníčka: Mgr. Alena Foltýnková

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie