Program hospodárskeho a sociálneho rozvojaProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky (ďalej len PHSR) je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni.

PHSR mesta Malacky na roky 2022 – 2030

ikona pdf PHSR na roky 2022 – 2030 (.pdf – 13,3 MB)


PHSR mesta Malacky na roky 2014 – 2020

ikona pdf PHSR na roky 2014 – 2020 (.pdf – 1,47 MB) 

Prílohy:

  • A4 Ex-post hodnotenie realizácie PHSR 2007-2013 (.ods, .xls)
  • F2 – Finančný rámec pre realizáciu PHSR (.ods, .xls)
  • P3 – Súhrnný prehľad projektových zámerov (.ods, .xls)
  • Prehľad podnikateľských subjektov podľa SK NACE (.ods, .xls)

PHSR mesta Malacky na roky 2007 – 2013