Výsledky komunálnych volieb v meste Malacky
 
Dokumenty:
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010:
 
Oznámenie
Mesto Malacky v zmysle § 16 ods. 9 zák. č.  zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 3. 9. 2010 má podľa stavu evidencie 18 444 obyvateľov. RNDr. Jozef Ondrejka primátor mesta