Mestská polícia vykonáva odchyt voľne sa pohybujúcich psov na verejnom priestranstve. Odchytené psy sú dočasne umiestnené do karanténnej stanice, ktorá sa nachádza na Stupavskej ulici. 

Ochyt zvierat – archív

Karanténna stanica pre psov

ul. Stupavská (GPS: 48.416063, 17.017166)
Tel.: 0948 183 683

Fotografie zvierat odchytených v mesiaci február 2024

Fotografie zvierat odchytených v mesiaci marec 2024

Odchyt zvierat – archív