Vybavíte v klientskom centre.

Potrebné dokumenty: platný preukaz totožnosti majiteľa psa

Poplatok za pobyt psa v karanténe: 3 €/1 deň aj začatý deň

Na vybavenie je potrebné:

  • predložiť  potvrdenie (2x) z  evidenčnej knihy karanténnej stanice na Hlbokej ulici
  • zaplatiť poplatok a následne vyzdvihnúť psa z karanténnej stanice
  • prihlásiť psa, ak nie je prihlásený (majiteľ psa je povinný podať priznanie k dani za psa)

Kontakty

Jaroslava Prelcová
Finančný referent
číslo dverí: KC 025
jaroslava.prelcova@malacky.sk