Informácie o podnikateľskej činnosti na území mesta

(informácie sa poskytujú aj k stavebnému poriadku, k umiestneniu reklamy, k povoleniam na rozkopanie komunikácie, chodníka, verejného priestranstva)

Žiadosti vybavíte na útvare výstavby a životného prostredia.

Ďalšia agenda pracoviska:

STANOVISKO K POSKYTOVANIU LEKÁRENSKÝCH A ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB (lekárne, ambulancie a zdravotnícke zariadenia)

K vybaveniu potrebujete:
– písomnú žiadosť

Spôsob vybavenia:

Mesto Malacky vydá súhlas na túto podnikateľskú činnosť. Žiadateľ vydaný doklad potrebuje k ďalšiemu vybavovaniu.

EVIDENCIA NÁZVOV ULÍC NA ÚZEMÍ MESTA MALACKY

Kontakty

Viera Baňovičová
Referent výstavby
číslo dverí: 413
viera.banovicova@malacky.sk