A
Agátová
Alojza Veselého
arm. gen. L. Svobodu
 
B
Bernolákova
Boreckého
Boženy Nemcovej
Brezová
Brnianska
Břeclavská
Budovateľská

C
Cesta mládeže
 
D
D. Skuteckého
Dielenská
Družstevná
Dubovského
Duklianskych hrdinov
Džbankáreň

F
F. Malovaného
Ferdiša Kostku

G
Gaštanová
gen. M. R. Štefánika

H
Hlboká
Hodžova
Hurbanova
Hviezdoslavova

I
Ivana Dérera

J
Jána Hollého
Jána Kalinčiaka
Jána Kollára
Janka Kráľa
Jánošíkova
Javorová
Jelšová
Jesenského
Jozefa Gabčíka
Jozefa Kubinu
Jozefa Murgaša

K
Kalista Orgoňa
Kláštorné námestie
Kozia
Krátka ulica
kpt. Miloša Uhra
Kukučínova

L
L. Novomeského
Legionárska
Lesná
Lipová

Ľ
Ľ. Kukorelliho
Ľuda Zúbka
Ľudovíta Fullu

M
Malé námestie
Mansueta Olšovského
Martina Benku
Martina Rázusa
Mierové námestie
Michala Tillnera
Mirka Nešpora
Mlynská
Mojmírova

N
Na brehu
Na majeri
Nad výhonom
Nádražná
Námestie SNP
Námestie u Severínka
Nová

O
Oslobodenia
Ota Kožucha

P
Partizánska
Pavla Blahu
Pavla Hallona
Petra Jilemnického
Petra Straku
Pezinská
Písniky
Poľná
Pribinova
Priemyselná
Príjazdná
Pri Maline
 
R
Radlinského
Rakárenská
Rastislavova
Robotnícka
Rudolfa Dilonga

S
Sadová
Sama Chalupku
Sasinkova
Sládkovičova
Slovenská
Stromová
Stupavská
Svätoplukova

Š
Šikmá ulica
Štefana Čulena
Štúrova

T
Táborisko
Tichá
Továrenská

U
Ulica Ernsta Wiesnera
Uica Karola Virsíka
Ulica Ludwiga Angerera

V
Vajanského
V. Clementisa
Veľkomoravská
Vendelína J. Kučeru
Vinohrádok
Vlastenecká
Vševlada Gajdoša
Vysoká

Z
Záhorácka
Záhradná
Zámocká

1
1. mája