Získané dotácie v roku 2020

 • Environmentálny fond – Zlepšenie kvality ovzdušia v Malackách 170 000,00 EUR
 • MPaRV SR – Nové učebne ZŠ Záhorácka 172 728,28 EUR
 • MPaRV SR – Cyklotrasa Partizánska Cesta Mládeže 1 670 223,62 EUR
 • MDaV SR – Kryté prístrešky pre bicykle 204 819,53 EUR
 • MPaRV SR – Vybudovanie komunitného centra v Malackách 370 288,60 EUR
 • SAZ – Rekonštrukcia atletickej dráhy v Zámockom parku 250 000,00 EUR
 • MIRRaI SR – Malacky Zmiernenie dopadov a predchádzanie koronakrízy 11 112,00 EUR

Celkom: 2 849 172,03 Eur

Získané dotácie v roku 2019

 • MPaRV SR – Cyklotrasa Pezinská Priemyselný park 1 080 226,- EUR
 • BSK – Rekonštrukcia atletickej dráhy, osvetlenie 7 892,- EUR
 • ÚV SR – Rozpočtová rezerva predsedu vlády SR – Rekonštrukcia atletickej dráhy 15 000,- EUR ÚV SR – Podpora rozvoja športu na rok 2019 – Rekonštrukcia atletickej dráhy 10 000,- EUR 
 • MPaRV SR – Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov 584 304,26 EUR
 • MPaRV SR – MŠ Záhorácka 127 300,- EUR 
 • Environmentálny fond – Obnova objektu CVČ – zateplenie 90 000,- EUR
 • Environmentálny fond – Elektromobil  10 000,- EUR
 • SFZ – Futbalová tribúna II. Etapa 13 000,- EUR
 • Nadácia EPH – Výmena umelého trávnika multifunkčného ihriska ZŠ Štúrova 10 000,- EUR
 • AVF – Redigitalizácia kina Záhoran 40 000,- EUR