VÝKON OBČIANSKYCH OBRADOV NA ZÁKLADE ŽIADOSTI

Žiadosť vybavíte v klientskom centre.

Zoznam obradov:

  • uvítanie detí do života
  • uzatvorenie manželstva 
  • životné jubileá občanov, výročia svadby 
  • slávnostné prijatia v obradnej sieni mesta pri rozličných príležitostiach (výročné pomaturitné stretnutia,  pracovné jubilea a pod.)
  • občianske pohreby

K vybaveniu je potrebné:

  • udalosť vopred nahlásiť (telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobne)

Kontakty

Mgr. Katarína Krišková
Matrika
číslo dverí: KC 024
katarina.kriskova@malacky.sk