Predseda: Ing. Pavel Spusta
Podpredseda: Mgr. Martin Mráz
Členovia: Ing. Richard Hájek, Ing. Adam Janík, Ing. Mária Gajdárová, Ing. Gabriela Janečková, Ing. Jaromír Novák, Mgr. Miroslav Konečný, Ing. František Illý.
Tajomníčka komisie: Mgr. Vilma Horňáková, vilma.hornakova@malacky.sk 

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie