Predseda: Adam Janík

Podpredseda: Pavol Spusta

Členovia: Tomáš Beňo, Richard Hájek, Gabriela Janečková, Juraj Mikláš, Ivo Kollárik, Marián Trnka, Lenka Jánošová

Tajomníčka: Mgr. Vilma Eva Horňáková

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie