eM TV je občianska televízia – sledujú a svojimi príspevkami ju tvoria rozličné vekové a záujmové skupiny občanov okresného mesta Malacky (vyše 18 000 obyvateľov), ktorí sú pripojení na káblovú distribučnú sieť s digitálnym vysielaním.

Aktuálne vysielanie