Adresa:
Redakcia eM TV
Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

tel.: 034/796 61 74
e-mail: emtv@malacky.sk

Kontakt pri poruchách:
Progres-T, s. r. o.
034/772 22 44