eM TV je občianska televízia – sledujú a svojimi príspevkami ju tvoria rozličné vekové a záujmové skupiny občanov okresného mesta Malacky (vyše 18 000 obyvateľov), ktorí sú pripojení na káblovú distribučnú sieť s digitálnym vysielaním.

Výroba vysielania: redakcia mestských médií (zabezpečuje Mesto Malacky)
Držiteľ licencie na vysielanie:PROGRES-T, s.r.o., Rovinka 938, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
Formy vysielania: videotext
Dĺžka vysielania: 24 hodín denne (slučka videotextu trvá cca 30 min., opakuje sa nepretržite; teletext vysiela nepretržite na 990 stranách)

eM TV je občianska televízia – sledujú a svojimi príspevkami ju tvoria rozličné vekové a záujmové skupiny občanov okresného mesta Malacky (cca 18 000 obyvateľov), ktorí sú pripojení na káblovú distribučnú sieť (cca 4200 prípojok).

Mesto Malacky má vlastné televízne vysielanie, ktoré sa šíri prostredníctvom káblových rozvodov už od roku 1993. Do súčasnosti však malacká televízia prešla viacerými vývojovými etapami a zmenami. Poslednú z nich Malačania zaznamenali v septembri 2004. Priniesla nielen nový imidž (nový názov, logo i celkový vizuál), ale najmä nový prístup.

Prostredníctvom eM TV mesto komunikuje s občanmi, no komunikácia nie je jednosmerná. Našou prioritou je aktuálnosť, živosť informácií, ktoré sa bezprostredne týkajú každého obyvateľa mesta.