Priemyselný a technologický park Záhorie predstavuje inovačný impulz nielen regionálneho, ale aj celoštátneho významu. Jeho koncepcia je postavená na využití geografického potenciálu (Zlatý investičný trojuholník Európy) a veľkého kvalifikačného potenciálu (Bratislava, Viedeň) pre rozvoj technológií a softwarového priemyslu. Koncepcia spočíva vo vytvorení komplexného životného prostredia, kde sa harmonicky odohráva výskum, výroba, oddych, rekreácia a bývanie. To všetko je vsadené do výnimočného prostredia Záhoria.

Správcovská akciová spoločnosť Eurovalley, ktorej zakladateľmi sú obce Malacky, Plavecký Štvrtok, Veľké Leváre a neziskové združenie Rada Eurovalley, vznikla v roku 2002. Počiatky parku siahajú ešte do roku 1993. V roku 2005 do Eurovalley vstúpil skúsený developer HB Reavis Group, ktorý má na konte už desiatku úspešných zrealizovaných realitných projektov.

Na stiahnutie (.pdf):

Zóny parku

Mapa

Zóna A – Veľké Leváre

Využitie: priemysel, najmä strojárstvo, chemický a sklársky priemysel.
Celková zastavaná plocha: 700 000 m2
Rozvojové územie: 180 ha
Obytná časť: 38 ha
Rozparcelovanie: v príprave
– priame pripojenie na diaľnicu D2
– možnosť pripojenia na železnicu

Zóna B – Malacky – Sever

Zóna C – Malacky – Juh

Využitie: ľahký priemysel, logistika, elektrotechnický a drevársky priemysel.
Celková zastavaná plocha: 313 000 m2
Rozvojové územie: 107 ha
Rozparcelovanie: ihneď
– priame pripojenie na diaľnicu D2

Výstavbu výrobných hál je možné začať okamžite. Na túto zónu je vydané platné stavebné povolenie.

Zóna D – Malacky – Vasková

Zóna s oblasťami pre bývanie, hotel, golf, šport a s rekreačnou oblasťou.
Rozvojové územie: 110 ha
– priame pripojenie na diaľnicu D2
Začatie výstavby v poslednom štvrťroku 2007.

Zóna E – Plavecký Štvrtok

Ľahký priemysel, logistika, elektrotechnický a drevársky priemysel.
Celková zastavaná plocha: 56 000 m2
Rozvojové územie: 33 ha
– priame pripojenie na diaľnicu D2
Výstavbu výrobných hál je možné začať okamžite. Na túto zónu je vydané platné stavebné povolenie.

Zóna E2 – Inovačné mestečko

Správy o Eurovalley

Kontakty

Eurovalley, a.s.
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
Tel: +421 2 58 30 30 30
E-mail: eurovalley@eurovalley.sk, web: www.eurovalley.sk

Výkonný riaditeľ:
Ing. Juraj Lettrich
E-mail: lettrich@eurovalley.sk