Prečo investovať

 • výhodná poloha v centrálnej časti Európy
 • kvalifikovaná a adaptabilná pracovná sila
 • priaznivé náklady na pracovnú silu
 • kvalitné podnikateľské prostredie
 • výhodné daňové podmienky
 • príjemné životné a pracovné prostredie
 • možnosť investovať na pozemkoch typu greenfield v priemyselných parkoch
 • vzdelanostná úroveň
 • výborné ratingové hodnotenie mesta

Naše prednosti

 • sme priemyselným, kultúrnym, obchodným a vzdelávacím centrom regiónu Dolné Záhorie
 • sme okresným mestom
 • sme na strategickom mieste v súčasnej európskej dopravnej sieti
 • máme kvalitnú technickú a dopravnú infraštruktúru
 • ľudský potenciál

Malacky – mesto výhod a možností – prezentácia:
ikona_pdf– slovenská verzia (.pdf – 1,4 MB)

ikona_pdf– anglická verzia (.pdf – 1,4 MB)