Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do jaslí, môžu podávať žiadosti o prijatie.

Je potrebné ho vypísať a poslať na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Podmienkou prijatia je  trvalý pobyt aspoň jedného zákonného zástupcu a dieťaťa v  Malackách. V opačnom prípade je rozhodujúca voľná kapacita zariadenia. Projekt zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov (detské jasle) sa nachádza v areáli materskej školy na Bernolákovej ulici a má dve triedy po 10 detí.  Úlohou zariadenia je poskytovanie komplexnej celodennej starostlivosti o deti vo veku od jedného  do troch rokov. Zabezpečuje stravovanie, opateru, výchovnú starostlivosť a vzdelávacie aktivity s ohľadom na vek, zdravotný stav a individuálny stupeň psychosomatického vývinu. Jeho cieľom je rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa, osvojenie návykov a jeho socializácia.   

Bližšie informácie poskytne vedúca detských jaslí Martina Novotová cez mail detskejasle@malacky.sk alebo na telefónnom čísle 0907 864 432.

Dokumenty:

(pdf, 170 kB)