Voľby do Vyšších územných celkov – Bratislavský samosprávny kraj – 14. a 28. 11. 2009

 

Kontakt na jednotlivé volebné komisie

K dispozícii dávame telefónne čísla jednotlivých okrskových volebných komisií. Tie môžete kontaktovať v prípade nejakých otázok alebo v situácii, kedy vám okolnosti (napr. fyzický stav) nedovoľuje vyjadriť svoju vôľu priamo v mieste okrskovej komisie, si môžete na danom čísle zabezpečiť prenosnú hlasovaciu urnu.

 

Číslo okrsku Adresa volebnej miestnosti Telefónne číslo
Č. 1 Malacky, Štúrová 142 A, základná škola, družina 1 034/7723587
Č. 2 Malacky, Štúrová 142 A, základná škola, družina 2 034/7723587
Č. 3 Malacky, M. R. Štefánika 1175/7, základná škola 034/7724155
Č. 4 Malacky, Záhorácka 1918/49, ZUŠ 034/7726101
Č. 5 Malacky, Záhorácka 1919/19, MCK 034/7722111
Č. 6 Malacky, Mierové námestie 2954/22, sobášna sieň 034/7724203
Č. 7 Malacky, Radlinského 2751/1, mestský úrad 034/7741016
Č. 8 Malacky, Záhorácka 95, základná škola 034/7782066
Č. 9 Malacky, Kollárova 896/2, materská škola 034/7726157
Č. 10 Malacky, M. Rázusa 2383/30, CVČ 034/7724156
Č. 11 Malacky, Jesenského 924/29, HSF, s. r. o. 034/7787096
Č. 12 Malacky, Duk. hrdinov 857/34, Nemocničná a. s. 034/7724200

 

Zoznam kandidátov na predsedu BSK:
  1. Vladimír Bajan, Ing., 49r., ekonóm, Bratislava – Petržalka, Lenárdova 2, nezávislý kandidát
  2. Róbert Beňo, Mgr., 47r., redaktor, Bratislava – Nové Mesto, Desiata ulica č. 2, MOST – HÍD
  3. Mária Bertóková, MUDr., 53r., lekárka, Bratislava – Podunajské Biskupice, Podzáhradná 5,
     Rómska iniciatíva Slovenska
  4. Pavol Frešo, Ing., Bc., 40r., poslanec NR SR, Bratislava – Staré Mesto, Murgašova 2, Slovenská
     demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej
     koalície – Magyar Koalíció Pártja, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita
  5. Martin Halás, Ing., 37r., politik, Bratislava – Podunajské Biskupice, Baltská 33, Strana demokratickej ľavice
  6. Juraj Janošovský, Ing., 56r., technik, Bratislava – Staré Mesto, Karpatská 2, ÚSVIT
  7. Zdenko Marton, RSDr., 60r., politológ, Senec, Jánošíkova 21, Komunistická strana Slovenska
  8. Jaroslav Paška, Ing. arch., 55r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava – Nové Mesto, Cádrová 7/A,
      Slovenská národná strana
  9. Peter Pilinský, Mgr., 37r., ekológ, Bratislava – Rača, Úžiny 3, Strana zelených
10. Miloslav Šimkovič, JUDr., 55r., advokát, Bratislava – Devínska Nová Ves, Bystrická 6, Európska demokratická
     strana
11. Branislav Záhradník, PhDr., Mgr., 36r., právnik/manažér, Bratislava – Karlova Ves, Veternicová 12, Nezávislý
     kandidát

Zoznam kandidátov na poslancov BSK:
  1. Ján Adamovič, 64r., dôchodca, Gajary, Gagarinova 992, Komunistická strana Slovenska
  2. Ladislav Balla, Ing., 55r., prednosta ObÚ, Malacky, Bernolákova 26, SMER – sociálna demokracia, Ľudová
      strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Strana zelených Slovenska, Hnutie za demokraciu
  3. Hubert Danihel, Bc., 35r., starosta obce, Kostolište, Kostolište 281, Slovenská národná strana
  4. Ľubomír Farenzena, 47r., podnikateľ, Malacky, Vajanského 1, Európska demokratická strana
  5. Margita Fischerová, Ing., 53r., stavebná inžinierka, Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 431, Občianski
      kandidáti
  6. Daniela Hamarová, Ing., 48r., riaditeľka Obvodného pozemkového úradu, Malacky, Veľkomoravská 76,     
      Slovenská národná strana
  7. Kristína Hanáková, Mgr., 34r., redaktorka, Malacky, Dubovského 1005, Slobodné Fórum, Nová demokracia
  8. Marián Haramia, MUDr., 50r., lekár – chirurg, Malacky, Námestie SNP 2377/7, Slovenská demokratická a 
      kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej koalície –
      Magyar Koalíció Pártja, Občianska konzervatívna strana
  9. Róbert Chmela, 38r., súkromný podnikateľ, Láb, Láb 543, Sloboda a Solidarita
10. Andrea Chválová, 34r., metodička špecialistka, Malacky, Veľkomoravská 2412/21, Európska demokratická strana
11. Vladimír Janotka, Ing., 56r., podnikateľ, Malacky, Záhorácka 1936/69, Slovenská demokratická a 
      kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej koalície –     
      Magyar Koalíció Pártja, Občianska konzervatívna strana
12. Jozef Kordoš, Ing., 43r., technický poradca, Gajary, Štúrova 633, Slovenská demokratická a kresťanská
      únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció
      Pártja, Občianska konzervatívna strana
13. Lucia Kovačovská, 30r., manažér logistiky, Závod, Závod 327, Slovenská národná jednota
14. Peter Kovačovský, 54r., reštaurátor, Závod, Závod 327, Slovenská národná jednota
15. Liana Krčmová, Bc., 36r., študentka vysokej školy, Gajary, Športová 592, Sloboda a Solidarita
16. Marián Mikloš, MVDr., 54r., veterinárny lekár, Malacky, 1. mája 87/57, Občianski kandidáti
17. Peter Mikula, 23r., konateľ spoločnosti, Veľké Leváre, Veľké Leváre 1055, MOST – HÍD
18. Jozef Mračna, Ing., 54r., technik informatik, Malacky, Stupavská 42, SMER – sociálna demokracia, Ľudová
      strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Strana zelených Slovenska, Hnutie za demokraciu
19. Jozef Ondrejka, RNDr., 44r., primátor mesta Malacky, Malacky, Dubovského 84, SMER – sociálna     
      demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Strana zelených Slovenska, Hnutie za
      demokraciu
20. Mário Privrel, 37r., dispečer, Jakubov, Jakubov 511, Komunistická strana Slovenska
21. Martin Spusta, Bc., 26r., prevádzkový manažér, Gajary, Hlavná 327, Sloboda a Solidarita
22. Pavol Šrámek, 67r., dôchodca, Závod, Sokolská 177, Komunistická strana Slovenska
23. Peter Tydlitát, Ing., 43r., starosta obce, Gajary, Gajary 216, Slovenská národná strana
24. Milan Valachovič, RNDr., CSc., 53r., vedecký pracovník SAV, Malacky, Záhorácka 77, Strana zelených
25. Milan Vaškor, 59r., pedagóg, Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 7, Občianski kandidáti


Malacky si želajú korektnú predvolebnú kampaňcenníky predvolebnej inzercie v mestských médiách

S blížiacim sa termínom volieb do vyšších územných celkov 14. novembra rastie i záujem kandidujúcich subjektov o prezentáciu v médiách. Poslanci MsZ v roku 2005 schválili Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní priestoru politickým stranám v predvolebnej kampani zo strany mesta s cieľom znížiť možnosti zneužívania médií v predvolebných kampaniach. Tento krok mestskej samosprávy ocenila v roku 2005 štvrtým miestom i porota Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INECO). Pretože uvedeným VZN sa budú médiá mesta riadiť i pred nastávajúcimi voľbami do orgánov BSK, pripomíname niektoré z jeho zásad. 

Prezentácia v mestskom rozhlase
Bezplatne môže byť vyhlásený vlastný audiozáznam kandidujúceho alebo pracovník MsÚ môže interpretovať slová kandidujúceho v trvaní 1x do 3 min. alebo 3x do 1 min. za týždeň v pracovných dňoch počas celej predvolebnej kampane. Tá sa začne 17 dní pred voľbami, teda 28. 10., a skončí sa 48 h pred voľbami, teda 12. 11. o 7.00 h ráno. Ak vstup presiahne uvedený rámec služby za využitie rozhlasu na prezentáciu, bude spoplatnený sumou 1,65 €/49,71 Sk za každú aj začatú minútu počas pracovných dní, 3,31 €/99,72 Sk v sobotu za každú aj začatú minútu. Počet vstupov je obmedzený na dva. Nedeľa je z prezentácie vylúčená. 

V eM TV možno využiť videotext aj teletext
Obe formy vysielania sa môžu navzájom dopĺňať. Videotext môže prinášať stručné informácie s odkazom na predvolebný magazín v eMtexte. Videotext eM TV bezplatne odvysiela zoznamy kandidátov na župana BSK a zoznamy kandidátov za malacký volebný obvod. Každá kandidujúca strana (alebo koalícia) má právo na vyčlenenie proporcionálne rozdeleného priestoru v magazíne pre volebnú kampaň v eMtexte.

Pre uverejnenie oznamov či predstavenie priorít kandidujúcich subjektov je záväzný cenník eM TV. Ceny za uverejnenie oznamov nad rámec bezplatných je 3,31 €/99,72 Sk/deň na celú obrazovku, 5. až 7. deň zľava 16,59 €/499,79 Sk. Uverejnenie loga, volebného sloganu alebo inej upútavky vo videotexte s odkazom na ďalší text v eMtexte stojí 1,65 €/49,71 Sk/deň.

Predstavenie priorít politických subjektov a kandidujúcich jednotlivcov v eMtexte zaplatíte sumou 3,31 €/99,72 Sk /deň za hlavnú stranu a 1,65 €/49,71 Sk/3 dni za každú podstranu. Oznamy, pozvánky na predvolebné stretnutia stoja 4,97 €/149,73 Sk/deň; celostranová upútavka na indexovej strane č. 100 s odkazom na ďalší text v eMtexte 6,63 €/199,74 Sk/deň; upútavka v linke na indexovej strane č. 100 s odkazom na ďalší text 1,65 €/49,71 Sk/deň.

Malacký hlas v čase kampane
Mesačník Malacký hlas bezplatne uverejní zoznamu kandidátov na predsedu BSK a kandidátov na poslancov za obvod Malacky bez fotografií. Uverejnenie loga kandidujúceho subjektu, fotografie kandidátov či volebného programu je spoplatnené. Uverejnenie loga kandidujúceho subjektu a fotografie kandidátov v Malackom hlase stojí 1,65 €/49,71 Sk/ks. Politický program bude spoplatnený sadzbou  0,66 €/19,88 Sk/cm2. Keby mal kandidát záujem zverejniť svoj výstup na prvých troch redakčných stranách, zaplatí dvojnásobok.

Pre informácie o medializácii predvolebnej kampane v mestských médiách sa treba obrátiť na redakciu Malackého hlasu (tel.: 034/79 66 173), mestskej televízie eM TV (034/79 66 174) alebo na mestský rozhlas (034/79 66 119)


Kalendár župných volieb

•   5. októbra – o polnoci sa uzavreli kandidátky na županov aj poslancov žúp
• 28. októbra – sa začala volebná kampaň
• 30. októbra – obce zverejnili zoznamy kandidujúcich
• 12. novembra – o 7.00 h sa končí kampaň
• 14. novembra – voľby do VÚC
• 28. novembra – 2. kolo volieb (tam, kde ani jeden z kandidátov na župana nezíska na 50% hlasov
 NEPREHLIADNITE
ikona pdf Zákon č. 303/2001 Z.z. zo 4. júla 2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. (.pdf)


Archív volieb: