Súpisné a orientačné čísla vybavíte na útvare výstavby a životného prostredia, na 4 poschodí č. d. 413.

Na vybavenie potrebujete vyplniť:

Potrebné dokumenty:

  • kolaudačné rozhodnutie
  • geometrický plán
  • zameranie adresného bodu v zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2015

Kontakty

Viera Baňovičová
Referent výstavby
číslo dverí: 413
viera.banovicova@malacky.sk