(stanovenie času predaja a času prevádzkarne, nahlásenie jeho zmeny, žiadosť o udelenie súhlasu s osobitnou prevádzkovou dobou, oznámenie o konaní neverejnej – uzatvorenej akcie,, oznámenie o zrušení prevádzky)

Vybavíte na 4 poschodí č.d. 413

1. NAHLÁSENIE PREVÁDZKOVEJ DOBY

Na vybavenie potrebujete:

Správny poplatok: bez poplatku

2. NAHLÁSENIE ZMENY PREVÁDZKOVEJ DOBY

Na vybavenie potrebujete:

Správny poplatok: bez poplatku

3. OZNÁMENIE O UKONČENÍ ČINNOSTI PREVÁDZKARNE

Na vybavenie potrebujete:

Správny poplatok: bez poplatok

Kontakty

Viera Baňovičová
Referent výstavby
číslo dverí: 413
viera.banovicova@malacky.sk