Oznámenie o zámere usporiadať verejné  kultúrne podujatie na území mesta

Vybavíte na útvare výstavby a životného prostredia, na 4. poschodí č. d. 413

Na vybavenie potrebujete:

  • písomné oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia, doručené najneskôr 7 dní pred jeho konaním (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum na pečiatke)

 vyplníte tlačivo: Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Malacky v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. (.pdf – 24,0 kB)

Potrebné dokumenty:

  • nie sú potrebné žiadne ďalšie doklady

Správny poplatok:

bez správneho poplatku

Kontakty

Viera Baňovičová
Referent výstavby
číslo dverí: 413
viera.banovicova@malacky.sk