Firmy na základe zmluvy s Mestom Malacky zabezpečujú vývoz žúmp pre obyvateľov neodkanalizovaných častí mesta za cenu rovnajúcu sa polovici komerčnej ceny. Mesto dopláca zvyšných 50 % ako motivačný príspevok, ktorý by mal podporiť oficiálne nakladanie s tekutým domovým odpadom a zabrániť jeho nelegálnemu vypúšťaniu cez tzv. trativody.

Zoznam lokalít mesta, kde nie je vybudovaná kanalizácia v meste Malacky: Vinohrádok, Cesta mládeže – rodinné domy pri novom cintoríne (3 domy), Olšovského ulica (10 domov pri ZO Prídavky),  Partizánska ulica pri železničnej trati (5 domov),  spojnica ulíc B.Nemcovej a Hurbanovej (9 domov), Hlboká ulica (sociálne slabé rodiny pri OD),  Záhradná ulica (11 domov za kúpaliskom, súpisné čísla 5126, 5127, 5128, 2912, 5053, 5054, 5055, 5370, 5130, 5452, 5420), Poľná ulica, Brnianska ulica (súpisné čísla 2099/1, 2100/3, 5124), Vajanského ulica (domy pri železničnom prechode).

K vybaveniu je potrebné:

  • kontaktovať ponúkané firmy v nižšie uvedenej tabuľke

V účtovanom poplatku firiem za vývoz žúmp je už príspevok mesta zarátaný.

SpoločnosťCena za odvoz jednej cisterny v SK/€Max. objem cisterny (m3)Kontaktné telefónne čísla
DOP-KONT,s.r.o
Veľké Leváre
22,80 €100905 268 013
Miloš Taraba,   Malacky 23 €80903 414 234
0948 474 664

Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk