Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk

K vybaveniu je potrebné:

Spôsob vybavenia: 
Súhlas vydáva primátor mesta vo forme stanoviska podľa § 17 ods.1 písm. a)  zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.