Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk

K vybaveniu je potrebné:

  • osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku
  • vyplniť žiadosť:

Spôsob vybavenia: 
Súhlas vydáva primátor mesta vo forme stanoviska podľa § 26 ods.1 písm. c)  zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.