Názov projektu: Malacky – zmiernenie dopadov a predchádzanie koronakrízy

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Operačný program: Podpora regionálneho rozvoja

Výška nenávratného fin. príspevku 9 135,00 €

Spolufinancovanie 1 015,00 €

Opis projektu: Nákup a  inštalácia šiestich bezdotykových meračov telesnej teploty vo vybraných organizáciách mesta Malacky.

Hlavná aktivita projektu: Budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva, zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít.


 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.