Názov projektu:       

Malacky – Riešenie migračných výziev

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program:     Integrovaný regionálny operačný program

Výška nenávratného finančného príspevku: 572 000,00 EUR

Z toho výška finančnej podpory z EÚ:  572 000,00 EUR

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine