Fond na podporu športu - grafika

Prijímateľ príspevku:

Mesto Malacky

Projekt:

Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na základnej škole so športovým zameraním – ZŠ Záhorácka v Malackách

Zmluva:

Z-2021/004-108

Výška príspevku:

414 706,00 Eur

Dodávateľ stavby:

FBT Slovakia s.r.o.

IČO: 50114255

FA č. 10172022, 25.10.2022, stavebné práce: Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkjs

FA č. 11302022, 22.12.2022, Komplexná rekons. Telocvične a športoviska

FA č. 12212022, 27.12.2022, Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkjs