Mesto Malacky má na prenájom dva voľné nebytové priestory v budove Inkubátor Malacky, Bernolákova ul.  č. 5188/1A.

Oba priestory sa nachádzajú na druhom poschodí, jeden má výmeru 15,06 m2 a druhý 30,10m2, nájomné je 99,60 m2/ročne, čiže v prípade menšieho je to 125 Eur mesačne a v tom väčšom je nájom 250 Eur mesačne.

Preddavkové platby za služby a médiá v tom menšom sú cca 87 eur a v tom väčšom 160 eur.

Kontakty

Mgr. Lenka Paráková
Vedúca – Oddelenie právne
číslo dverí: 317
lenka.parakova@malacky.sk