Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

343/2015 ZÁKON o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov