Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z.z., ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania.

Všetky služby sa vybavujú osobne na pracovisku ŠFRB.

Kontakty

Mgr. Anna Kubinová
Referent úverov zo ŠFRB
číslo dverí: 129 B2
anna.kubinova@malacky.sk

Úsek Štátneho fondu rozvoja bývania, zriadený na MsÚ, vykonáva pre potreby fyzických i právnických osôb mesta Malacky a obcí okresu Malacky v súvislosti s obstaraním bývania tieto služby:

Poradenstvo o úveroch a nenávratných príspevkoch

(k výstavbe či kúpe bytu alebo domu, obnove bytového domu a iným možnostiam)  

Príjem žiadostí o podporu ŠFRB

Formuláre podľa druhu žiadosti odporučí a poskytne odborný pracovník osobne.

Komplexná administrácia v prospech klienta