Oddelenie právne- školstvo a šport – dotácie pre športové organizácie

Agendu dotácií vybavuje Oddelenie právne MsÚ.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje ikona_pdfVZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  (.pdf – 289 kB)

Ďalšie informácie ohľadom žiadostí o dotácie a príslušné tlačivá nájdete na v sekcii Dotácie a granty

Kontakty

JUDr. Romana Hricová
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 318
romana.hricova@malacky.sk