Zakúpite ich v klientskom centre.

Táto  možnosť  sa  ponúka občanom, ak majú viacej odpadu, ktorý sa nedá uložiť do odpadovej nádoby. Zakúpené vrecia na tuhý komunálny odpad  s nálepkou TEKOS s.r.o. MALACKY – ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU je potrebné vyložiť k odpadovej nádobe. Vrecia budú vyvezené v deň vývozu.

Cena za 1 kus: 0,92 € 

Kontakty

Jaroslava Prelcová
Finančný referent
číslo dverí: KC 025
jaroslava.prelcova@malacky.sk