Vybavíte v klientskom centre.

K vybaveniu potrebujete:

  • vyplniť

Potrebné dokumenty

  • Platný preukaz totožnosti

Správne poplatky za rybárske lístky: 

  • týždenný               –     3,00 €
  • mesačný                –     5,00 €
  • ročný                     –    10,00 €
  • trojročný                –    25,00 €
  • detský do 15 rokov – bezplatne

                  

Kontakty

Jaroslava Prelcová
Finančný referent
číslo dverí: KC 025
jaroslava.prelcova@malacky.sk