Služby pokladne

Príjmové a výdavkové pokladničné finančné operácie

  • príjem a výdaj finančnej hotovosti
  • príjem platieb aj cez platobný terminál
  • príjem správnych poplatkov v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • príjem správnych poplatkov v hotovosti
  • príjem miestnych poplatkov
  • informácie o miestnych poplatkoch

Kontakty

Veronika Kamenistá
Finančný referent
číslo dverí: KC 025
veronika.kamenista@malacky.sk