Mesto Malacky vyhlasuje, že prijalo dňa 25.11.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 10/ 2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/ 2019  o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 7/ 2020 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier podľa § 79 ods. 3 v spojení s § 15 ods. 7 zákona č. 30/ 2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinné od 12. 12. 2020. Ustanovenie § 2 ods. 1a) Všeobecného záväzného nariadenia mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení VZN č. 7/ 2020 a VZN č. 10/ 2020 ustanovuje zákaz umiestnenia herne a kasína na celom území mesta Malacky v nasledovných budovách: hotely, motely a penzióny, budovy pre obchod a služby, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, bytové domy.

Kontakty

Eva Kašubová
Referent miestnych daní
číslo dverí: 312
eva.kasubova@malacky.sk