Mesto Malacky prijalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/ 2023 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2019  o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 7/ 2020, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 10/ 2020, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 11/ 2021 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 5/ 2022 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier podľa § 79 ods. 3, ods. 4 a ods. 6 v spojení s § 15 ods. 7 zákona č. 30/ 2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinné od 27. 5. 2023.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o podmienkach prevádzkovania hazardných hier ustanovuje zákaz umiestnenia herne na celom území mesta Malacky v nasledovných budovách: hotely, motely a penzióny, budovy pre obchod a služby, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, bytové domy a zákaz umiestnenia kasína na celom území mesta Malacky v nasledovných budovách:  hotely, motely a penzióny, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, bytové domy.

VZN č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier (.pdf – 597 kB)

VZN č. 7/2020, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier  (.pdf – 88 kB)

VZN č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach hazardných hier v znení VZN mesta Malacky č. 7/2020  (.pdf – 944 kB)

VZN č. 11/2021, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení VZN mesta Malacky č. 7/2020 a v znení VZN mesta Malacky č. 10/2020

VZN č. 5/2022. ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení VZN mesta Malacky č. 7/2020, VZN č. 10/2020 a VZN mesta Malacky č. 11/2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 7/2020, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 10/2020, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 11/2021 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 5/2022 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 7/2020, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 10/2020, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 11/2021, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 5/2022 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2023

ikona_external_linkZákon 30/2019 Z. z.o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontakty

Eva Kašubová
Referent miestnych daní
číslo dverí: 312
eva.kasubova@malacky.sk