Vybavíte v klientskom centre.

Na vybavenie je potrebné:

  • predložiť   na  MsÚ  klientske centrum  –  životné  prostredie  Hlásenie  trvalého stanovišťa včelstiev na základe vyhlášky MP SR č. 3322/2/2001-100 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín, prílohy č. 16, časť C – ochrana včiel, užitočného hmyzu, zvierat a vodných organizmov pri používaní prípravkov

Kontakty

Jaroslava Prelcová
Finančný referent
číslo dverí: KC 025
jaroslava.prelcova@malacky.sk