Sadzba dane

 • Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
 • Daň za verejné priestranstvo platia právnické a fyzické osoby. Daň za užívanie verejného priestranstva za každý začatý meter štvorcový a deň sa na rok 2015 určuje nasledovne:
  1. 20,-€/m2/deň za umiestnenie zariadenia  (stánok, kiosk, samostatné ohrady) slúžiaceho na ambulantný predaj gastronomických výrobkov s viac ako jedným produktom v týchto častiach mesta: Kláštorné námestie, Mierové námestie, Malé námestie a ulice Záhorácka (po farský kostol), Sasinkova, Zámocká, Radlinského, Ľ. Zúbka, Hviezdoslavova (po Ferdiša Kostku), 1. mája, Pribinova, Ferdiša Kostku, Čulenova, Štefánikova, Veľkomoravská, P. Blahu, Jilemnického, Bernolákova,
  2. 10,-€/m2 /deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk) slúžiaceho na ambulantný predaj gastronomických výrobkov s jedným produktom v týchto častiach mesta: Kláštorné námestie, Mierové námestie, Malé námestie a ulice Záhorácka (po farský kostol), Sasinkova, Zámocká, Radlinského, Ľ. Zúbka, Hviezdoslavova (po Ferdiša Kostku), 1. mája, Pribinova, Ferdiša Kostku, Čulenova, Štefánikova, Veľkomoravská, P. Blahu, Jilemnického, Bernolákova,
  3. 10,-€/m2/deň za umiestnenie zariadenia  (stánok, kiosk) slúžiaceho na ambulantný predaj gastronomických výrobkov s viac ako jedným produktom v ostatných častiach mesta
  4. 5,-€/m2 za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady) slúžiaceho na ambulantný predaj gastronomických výrobkov s jedným produktom v ostatných častiach mesta,
  5. 6,-€/m2/deň za umiestnenie zariadenia  (stánok, kiosk, samostatné ohrady) slúžiaceho na ambulantný predaj ostatných výrobkov týchto častiach mesta:  Kláštorné námestie, Mierové námestie, Malé námestie a ulice Záhorácka (po farský kostol), Sasinkova, Zámocká, Radlinského, Ľ. Zúbka, Hviezdoslavova (po Ferdiša Kostku), 1. mája, Pribinova, Ferdiša Kostku, Čulenova, Štefánikova, Veľkomoravská, P. Blahu, Jilemnického, Bernolákova,
  6. 3,-€/m2 za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady) slúžiaceho na ambulantný predaj ostatných výrobkov v ostatných častiach mesta,
  7. 0,50 €/m2 na reklamu a propagáciu vlastných podnikateľských aktivít, v týchto častiach mesta: Kláštorné námestie, Mierové námestie, Malé námestie a ulice Záhorácka (po farský kostol), Sasinkova, Zámocká, Radlinského, Ľ. Zúbka, Hviezdoslavova (po Ferdiša Kostku), 1. mája, Pribinova, Ferdiša Kostku, Čulenova, Štefánikova, Veľkomoravská, P. Blahu, Jilemnického, Bernolákova,
  8. 0,30 €/m2 za umiestnenie reklamy a propagáciu vlastných podnikateľských aktivít, v ostatných častiach mesta,
  9. 0,42 €/m2 za umiestnenie stavebného odpadu, stavebného materiálu, iného materiálu, stavebného zariadenie (lešenie, žeriav a pod.), za rozkopávku
  10. 0,21 €/m2 za umiestnenie stavebného materiálu, iného materiálu, stavebného zariadenie (lešenie, žeriav a pod.), Za rozkopávku v ostatných častiach mesta,
  11. 0,002 €/m2 za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
  12. 0,07 €/m2 za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska pre nákladné motorové vozidlá, autobusy a poľnohospodárske stroje,
  13. 0,08 €/m2 za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska pre osobné motorové vozidlá,
  14. 0,02 €/m2 pre prívesy a návesy za nákladné motorové vozidlá,
  15. 0,04 €/m2 pre prívesy a obytné prívesy za osobné   motorové   vozidlá
  16. 0,10 €/m2 za umiestnenie exteriérového sedenia v týchto častiach mesta, Kláštorné námestie, Mierové námestie, Malé námestie a ulice Záhorácka (po farský kostol), Sasinkova, Zámocká, Radlinského, Ľ. Zúbka, Hviezdoslavova (po Ferdiša Kostku), 1. mája, Pribinova, Ferdiša Kostku, Čulenova, Štefánikova, Veľkomoravská, P. Blahu, Jilemnického, Bernolákova,
  17. 0,05 €/m2 za umiestnenie exteriérového sedenia v ostatných častiach mesta.
 • Daň za užívanie verejného priestranstva v areáli Zámockého parku formou povolenia vjazdu motorového vozidla a iného užívania Zámockého parku  stanoví primátor mesta vnútorným predpisom mesta Malacky.