– sociálna pomoc a sociálne služby, pomoc občanovi v hmotnej núdzi – poskytnutie jednorazovej dávky, výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa, výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, podanie žiadosti o dotáciu pre občianske združenia a neziskové organizácie

Vybavíte v klientskom centre

Dokumenty

Internetové adresy

Kontakty

Mgr. Alena Kmecová
Vedúca – Klientske centrum
číslo dverí: 26
alena.kmecova@malacky.sk
Mgr. Monika Gajarová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 023
monika.gajarova@malacky.sk
Mgr. Darina Pelecová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 025
darina.pelecova@malacky.sk