Vybavíte v klientskom centre.

Tlačivá na stiahnutie:

  • Tlačivo na vyúčtovanie dotácie (.pdf)

K vybaveniu potrebujete:

  • vyplniť a odovzdať žiadosť o poskytnutie dotácie najneskôr do 31. januára príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytuje dotácia
  • predložiť účtovné doklady k vyúčtovaniu dotácie

Dokumenty

Internetové adresy

Kontakty

Mgr. Darina Pelecová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 025
darina.pelecova@malacky.sk