Služby recepcie

Poskytovanie informácií:

  • o fungovaní MsÚ a jeho službách
  • o firmách a organizáciách sídliacich v budove MsÚ
  • o všeobecne záväzných nariadeniach mesta
  • o zasadacích priestoroch v budove MsÚ na možnosti krátkodobého užívania

Zabezpečenie telefonického kontaktu klientov s pracovníkmi MsÚ

Príjem a vybavenie žiadostí na krátkodobý prenájom zasadacích priestorov a elektronického zariadenie úradu

K vybaveniu je potrebné:

Zabezpečenie prístupu do zasadacích priestorov na základe vybavenej žiadosti

ikona_pdfCenník poplatkov za krátkodobé poskytnutie priestorov a elektrického zariadenia na MsÚ (.pdf – 45 kB)

Zabezpečenie prevádzky detského hracieho centra (Inkubík)

ikona_pdfPrevádzkový poriadok detskej interiérovej herne Inkubík (.pdf – 972 kB)

Kontakty

Recepcia
číslo dverí: KC
recepcia@malacky.sk