K vybaveniu je potrebné:

  • predložiť verejné listiny, vydané príslušnými úradmi (právoplatné rozsudky súdov, obvodných úradov a iných orgánov (napr. o nezrušiteľnom osvojení dieťaťa, o rozvode manželstva, o zmene mena alebo priezviska), kde nasleduje výmena matričného dokladu.

Potrebné doklady:

  • platný doklad totožnosti
  • ak sa klient nemôže dostaviť, tak osvedčené splnomocnenie osobou, ktorá doklad  požaduje. V tomto prípade i platný  doklad totožnosti splnomocnenca.

Správny poplatok: 5,00 € v hotovosti

Kontakty

Annamária Horváthová
Matrika
číslo dverí: KC 024
annamaria.horvathova@malacky.sk
Mgr. Katarína Krišková
Matrika
číslo dverí: KC 024
katarina.kriskova@malacky.sk