Matričný doklad pre použitie v cudzine, vybavíte v klientskom centre. Na použitie dokladu v cudzine je potrebné niektoré  opatriť Apostillou (vyššie úradné overenie pre použitie v  zahraničí, ktoré vydáva  Obvodný úrad v Malackách)

K vybaveniu je potrebné:

  • Žiadosť o vydanie duplikátu matričného dokladu
  • Na žiadosť je potrebné uviesť krajinu, kde mieni klient použiť matričné doklady
  • Matrikárka klienta upozorní na nutnosť úradného overenia dokladu, podľa zákonov rôznych krajín ktorý mu práve vystavili na matrike, a či je potrebné doklad opatriť Apostillou 

Potrebné doklady:

  • Platný doklad totožnosti
  • Ak sa klient nemôže dostaviť, tak osvedčené splnomocnenie osobou, ktorá doklad  požaduje. V tomto prípade i platný doklad totožnosti splnomocnenca.

Kontakty

Annamária Horváthová
Matrika
číslo dverí: KC 024
annamaria.horvathova@malacky.sk
Mgr. Katarína Krišková
Matrika
číslo dverí: KC 024
katarina.kriskova@malacky.sk